ÇAVUŞ BANT

Bantın Tarihçesi

Bantlı konveyörlerin tarihçesi zamanımızdan takriben 200 yıl kadar geriye gider. Zamanımızda bantlı konveyörler çok çeşitli malzemeyi büyük kapasitelerde ve uzun mesafelere taşımak için kullanılmakta olup, bantlı konveyör dizaynında nihaî sınırlara henüz ulaşılmadığı söylenebilir. Konstrüktörün icat’ kabiliyetine ve konstrüksiyon imkânlarına bağlı olarak çok çeşitli çözümler mevcuttur. Amerika’da yapılan ilk bantlı konveyörler, tahıl naklinde kullanılmıştı, 19. yüzyılın sonlarında ise kömür ve maden cevherlerinin naklinde de bantlı konveyörlerden faydalanılmıştır. İlk konveyörlerde makara yoktu, bant tahta veya saç kızaklar üzerinde kayıyordu; sonra düz ve konkav makaralar, 19. yüzyılın son yıllarında ise üçlü makara grupları ortaya çıktı. Rulmanlı makara gruplarının ortaya çıkmasından sonra,
bantlı konveyörlerin yığma malzemenin büyük kapasitelerde ve uzak mesafelere naklinde iktisadi olduğu görülerek geniş ölçüde kullanılmaya başlandığını görmekteyiz.

Bantların Kullanım Amaçları

konveyör bant-çavuş

Testere Dişli Bantlar

Bu bantları boy kesiti tarak dişlerini andırır; bantı genişliğince uzanan bu çıkıntıların yüksekliği 6 mm , kalınlığı 3 mm ve çıkıntı aralığı ise 7 mm kadardır. Bu bantlar parça malzemeyi 45°C ye kadar olan eğimlerde taşıyabilirler

Çavuş Desenli Bantlar

Bu bantlarda U veya V şeklinde 15 – 20 mm yüksekliğinde çıkıntılar vardır. Çıkıntı aralıkları 300- 500 mm arasındadır Bu bantlar hem yığma, hem de parça malzemenin naklinde kullanılabilirler.