DÜZ-SEÇME BANTI

Bantın Tarihçesi

Bantlı konveyörlerin tarihçesi zamanımızdan takriben 200 yıl kadar geriye gider. Zamanımızda bantlı konveyörler çok çeşitli malzemeyi büyük kapasitelerde ve uzun mesafelere taşımak için kullanılmakta olup, bantlı konveyör dizaynında nihaî sınırlara henüz ulaşılmadığı söylenebilir. Konstrüktörün icat’ kabiliyetine ve konstrüksiyon imkânlarına bağlı olarak çok çeşitli çözümler mevcuttur. Amerika’da yapılan ilk bantlı konveyörler, tahıl naklinde kullanılmıştı, 19. yüzyılın sonlarında ise kömür ve maden cevherlerinin naklinde de bantlı konveyörlerden faydalanılmıştır. İlk konveyörlerde makara yoktu, bant tahta veya saç kızaklar üzerinde kayıyordu; sonra düz ve konkav makaralar, 19. yüzyılın son yıllarında ise üçlü makara grupları ortaya çıktı. Rulmanlı makara gruplarının ortaya çıkmasından sonra,
bantlı konveyörlerin yığma malzemenin büyük kapasitelerde ve uzak mesafelere naklinde iktisadi olduğu görülerek geniş ölçüde kullanılmaya başlandığını görmekteyiz.

Bantların Kullanım Amaçları

SEÇME BANTI
DÜZ BANTLI SONSUZ KONVEYÖR

DÜZ BANTLI KONVEYÖR SİSTEMLERİ

Düz bantlı konveyörler, sürekli malzeme taşımada erişilebilen yüksek taşıma kapasitesi uzun mesafe veya kısa mesafede yük taşıma yeteneği ile seri üretim alanlarında iş yükünü hafifletirken üretimde artış sağlayan basit tasarım, hafif gövde yapısı ile en çok kullanılan taşıma araçlarıdır. Taşınan malzeme ıslak veya kuru olduğu gibi parça veya adet olabilir. (Koli, paket, çuval vb. ambalajlı ve ambalajsız ürünler)

Düz bantlı konveyör sistemlerinde sonsuz hareketli bir bant yatay veya eğimli olarak iletilecek malzemeyi istenilen yere taşır. Bu sistemde bant seçimi taşınacak ürünün cinsine göre yapılır. Bir tahrik sistemi ile irtibatlı (motor ve redüktör ) çeşitli çaplarda tahrik tamburu diğer tarafta gedirme sistemine bağlanmış olan yön değiştirme tamburu vardır. Alüminyum konstrüksiyon, bant hattını taşıyan taşıyıcı sac paslanmaz veya galvaniz, alt kısımda bandın sarkmasını önleyici avare rulolar ve ihtiyaca göre hız ayar panosu olabilir.

Düz bantlı konveyör kullanım alanları

Gıda, tekstil, depo ve antrepolar, plastik enjeksiyon, otomotiv, elektronik, tarım, maden, matbaa, havalimanları, kargo, lojistik ve dağıtım firmaları, ilaç vb. birçok sektörde kullanılmaktadır. Son Zamanlarda yaygınlaşan katı atık geridönüşüm tesislerinde transfer ve seçme bantı olarak kullanılmaktadır.

İşletme için seçilecek bant tipinin belirlenmesinde taşınacak malzemenin özellikleri sıcaklık, mekanik, kimyasal ve fiziki koşullar bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Bu sayede istenilen doğru tip bant seçilmelidir. Konveyör tasarımında seçilen bant tipi birçok parametreyi etkilemektedir. Bu doğrultuda seçilecek uygun bantla ihtiyaç doğrultusunda istenilen tip ve ölçülerde yapılabilmektedir.